Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden E-Sloep 550 luxe en E-Sloep 650 luxe 

Versie 1 april 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de E-Sloep 550 luxe en E-Sloep 650 luxe van Meerwold, onderdeel van Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien bepaalt Meerwold of er wel of geen verhuur plaatsvindt. Het doel van deze voorwaarden is het verschaffen van duidelijkheid over de rechten en plichten van de verhuurder en huurder. 

Begrippen

 1. De verhuurder van de sloepen is Meerwold.
 2. De huurder is een persoon of bedrijf die één of meerdere boten huurt bij de verhuurder.
 3. Onder huurboot wordt het vaartuig verstaan dat aan de huurder wordt verhuurd.
 4. Het vaargebied betreft het gebied waar de huurder met de sloep mag varen. 

 

Artikel 1: Reserveren, betalen en annuleren

 • De huurder dient de sloep te online reserveren bij de verhuurder via de website https://meerwold.nl/bootverhuur/sloep-reserveren/. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen. 
 • Door een reservering te maken gaat de huurder akkoord met de voorwaarden. 
 • Het overeengekomen huurbedrag voor de sloep wordt online voldaan middels de boekingsmodule.
 • De borg à € 100,00 dient vooraf uitsluitend contant of middels een autorisatie op je creditcard te worden voldaan bij de receptie, je kunt de borg niet bij de receptie pinnen.
 • De huurder legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.
 • De huurboot valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit is degene op wiens naam de sloep bij Meerwold gehuurd wordt. 
 • De huurder ontvangt informatie over het vaargebied en werking van de sloep.
 • Wijzigen van de huurperiode kan tot uiterlijk 24 uur voor de reserveringsdatum. Neem contact op via 050 – 524 8300.
 • Indien de reservering niet door kan gaan in verband met onverwacht noodweer op de gereserveerde dag, wordt in overleg een andere huurperiode afgestemd. 
 • Indien er niemand op het gereserveerde moment voor de sloep komt, is de volledige huur verschuldigd en zal hier een factuur voor worden gestuurd. 
 • Indien de sloep niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald hebben wij het recht om de sloep aan een ander te verhuren. 
 • De sloep dient minimaal vijf minuten voordat de huurperiode is verstreken terug te zijn. 
 • Indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan heeft de verhuurder het recht (een deel van) de borg in te houden.

 

Artikel 2: Leeftijd, vaarkwaliteiten en zwemmen

 • De verhuurder hanteert een minimum leeftijd van 24 jaar voor de bestuurder.
 • De huurder van de sloep dient over voldoende vaarkwaliteiten te beschikken. 
 • Bij het zwemmen dient de sleutel uit het contact van de sloep te zijn. 
 • De verhuurder adviseert opvarenden in de sloep een zwemvest te dragen. Voor kinderen die niet over een zwemdiploma beschikken is het dragen van een zwemvest verplicht. De huurder dient zelf te zorgen voor zwemvesten. 
 • Het is niet toegestaan om personen en/of materialen achter de boot aan te slepen. 

 

Artikel 3: Gedragsregels en vaargebied

 • De huurder dient ter goede trouw om te gaan met de sloep. 
 • De verhuurder verstrekt aan de huurder een kaart en/of informatie over het vaargebied. 
 • De huurder dient zich te houden aan het maximaal aantal opvarenden dat op de sloep van toepassing is. 
 • Met de sloep mag alleen worden gevaren op het Hoornse- en Paterswoldsemeer. Het is verboden om met de sloep buiten deze meren te varen en/of door de sluizen te gaan. 
 • De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden van Meerschap Paterswolde. Informatie over onder andere sluistijden, zwemwaterkwaliteit en evenementen zijn te vinden op https://www.meerschap-paterswolde.nl/ 
 • Het Hoornse- en Paterswoldsemeer is een natuurgebied. Ga respectvol om met (broedende) vogels en andere dieren. 
 • De huurder dient zich te houden aan het Binnenvaart Politie Regelement en de maximale vaarsnelheid in het gebied. Dit is 7 km per uur. 
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat de bestuurder van de boot niet onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen. 
 • De huurder dient de sloep na afloop netjes en schoon in te leveren bij de verhuurder. 
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen aan boord. 
 • Neem geen boten op sleeptouw. Naast het risico op schade kost dit ook teveel stroomcapaciteit waardoor u zelf in problemen kunt komen. 

 

Artikel 4: Eten en drinken

 • Het is niet toegestaan om eigen eten & drinken mee te nemen aan boord en te nuttigen in de sloep. De verhuurder kan de borg inhouden indien door eigen eten & drinken schade is ontstaan aan de (inrichting van) de sloep. 
 • Het meebrengen van een barbecue aan boord is niet toegestaan. 
 • Het nuttigen van alcohol en/of verdovende middelen aan boord is verboden voor alle opvarenden. 

 

Artikel 5: Schade en aansprakelijkheid

 • De verhuurder zorgt ervoor dat de sloep voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert.
 • De verhuurder zorgt voor een adequate en geldende WA- en Cascoverzekering van de sloep.
 • De huurder heeft een eigen risico van €250 bij schade of verlies van de sloep, of schade aangebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant, per pin of credit card te voldoen aan de verhuurder. De schade en/of verlies dient direct te worden gemeld aan de verhuurder. 
 • Bij schade door grove nalatigheid en/of ontstaan buiten het toegestane vaargebied wordt niet alleen het eigen risico maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht. 
 • Indien in de sloep een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is, dient de huurder direct de motor uit te zetten en contact op te nemen met de verhuurder op telefoonnummer 050 – 524 8300.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan privégoederen van de huurder.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de sloep te (laten) verrichten. 

Bij twijfel over het niet naleven van de voorwaarden behoudt de verhuurder het recht om de borg van de huurder te houden. 

 

Storing

Wat te doen? Wanneer de sloep langzamer gaat varen of gaat trillen, kan er een vervuiling in de schroef zitten. Probeer de schroef achteruit te bewegen (door achteruit te varen). Mocht dit niet geholpen hebben, doorloop dan de volgende procedure:

 • Maak de motor spanningsloos door de sleutel uit het contact te halen;
 • Maak vervolgens de schroef schoon, deze is met de hand bereikbaar;
 • Breng de verbinding weer tot stand.

Bij overige storingen dient er direct contact te worden opgenomen met 050 – 524 8300